Kun kolme isoa K:ta, kaamos, kylmyys ja korona, vaanivat nurkissa, on hyvä ottaa D- vitamiinia purkista! Duodecimin Terveyskirjaston D-vitamiinia käsittelevän artikkelin mukaan, D-vitamiini suojaa infektioilta. D-vitamiinia tarvitaan siis normaaliin immuunipuolustukseen. Myös koronavirusinfektioon sairastumisen riskin on todettu olleen suurempi niillä, joiden veren kalsidiolipitoisuus oli alle 50 tai 75 nmol/l. Lisäksi on viitteitä siitä, että vaikean, tehohoitoa vaativan koronainfektion vaara on suurempi, jos veren D-vitamiinipitoisuus on matala. Mikään ihmepilleri D-vitamiinikaan ei ole, vaan edelleen huolellinen käsien pesu, turvaväli ja suu suojain ovat parasta lääkettä koronaa vastaan. On myös hyvä tietää, että kesäinen D-vitamiinivarasto loppuu noin 1–2 kuukaudessa, mistä seuraa, että pimeinä talvikuukausina tarvitaan suun kautta saatavaa D-vitamiinilisää.

Mitkä tekijät altistavat D-vitamiinin puutokselle?

Vanhuksilla, erityisesti laitospotilailla, on D-vitamiinipuute jo siitä syystä, että he oleskelevat kesäisinkin vähän auringossa ja silloinkin tavallisesti peittävästi vaatetettuina. Lisäksi vanhusten D-vitamiinin saanti ihosta on alentunut auringossa. Muussa väestössä D-vitamiinin puute uhkaa niitä, jotka eivät käytä riittävästi D-vitaminoituja maitotuotteita ja ravintorasvoja. Luomutuotteisiin ei lisätä lainkaan D-vitamiinia. Etniset ruokavaliot eivät välttämättä perustu maitoon tai suomalaisiin ravintorasvoihin. Erityisesti nuoret vegaanit ja laihduttajat tarvitsevat riittävästi D-vitamiinin lisäystä luustomassan kasvattamiseksi ennen 25. ikävuotta.

Paljonko D-vitamiinia tarvitaan? Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden suositukset D-vitamiinin päiväannoksiksi ovat Ruokaviraston verkkosivuilla https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/erityisohjeet-ja-rajoitukset/ 

D-vitamiinin saantisuositukset koskevat tervettä suomalaista keskiarvoväestöä, jonka D-vitamiinin saannista ravinnosta ja lisäravinteista on tutkittua tietoa. Terveen aikuisen D-vitamiinin nykyinen päiväsaannin pitkään käytetty suositus on 10 mikrog. Annos on todennäköisesti liian vähän pohjoisen auringottomana talvikautena. Tämän hetken käsityksen mukaan 100 mikrog on aikuisten turvallisen päiväannoksen yläraja. Uusimpien tietojen perusteella tätäkin suurempi annos (125 mikrog) on turvallinen ja joskus tarpeen. D-vitamiinin annoksen määrittämisessä tulisi ottaa huomioon yksilöllinen tarve, kuten veren kalsidiolin taso ennen talvikautta, suuri painoindeksi (kalsidiolin saatavuus alentunut elimistössä), korkea ikä (alentunut ihon tuotanto, lisääntynyt tarve) ja auringonvalon saanti (etelänmatkat, solarium, pukeutuminen, ihonväri).

Lähde: Terveyskirjasto. Duodecim Lääkärikirja. 24.9.2020, professori Ilari Paakkari https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01044