Lääkityksen tarkistuspalvelu

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Lääkityshuolia? Apteekki auttaa.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille. Palvelun hinta on 35 euroa. Katso palvelun esittelyvideo Youtubesta.

Ap­tee­kis­sa tar­kis­te­taan:

  • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset
  • Oikeat ottoajat ja -ohjeet
  • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle
Palvelun toteuttaminen edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta ja ajan tasalla olevaa lääkityslistaa.

Toimi näin
  •  täytä suostumuslomake 
  •  täytä lääkityslista, muista myös itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet
  •  tuo suostumuslomake ja lääkityslista apteekkiin tai lähetä postitse (Luvian Apteekki, Kuivalahdentie 2, 29100 Luvia), älä käytä sähköpostia
  •  varaa aika soittamalla 02-5581043

Lääkityksen tarkistuspalvelu